中文 English

Partner:

Fu Dong    

Zhao Zhonggui    

Yang Ching-Chyi

Design Principal:

Zhong Mingzheng    

Ekaggrat Singh Kalsi

Zhu Zhen

Jay Leong

Project Architect:

Xu Jun

Xu Xiaoye   

Liu Min

Yu Tong

Zhang Tao

Jiao Jianfang

Chen Baozuo 

Zhou Xiaodan

Zhang Yong

Lei Yuansheng

Zhou Xiaoyan

Architect:

Liu Qianqian

Lv Mu

He Fan

Li Ling

Deng Wanru

Pan Anyi

Niu Rui

Wang Rui

Gao Zhenquan

Liu Kun

Hu Peng

Yan Yujie

Bao Yuepeng

Administrative:

Yang Lijuan

Wang Yulan